Zdravi grad Dubrovnik

Grad brige o djeci i mladima s pro-populacijskom politikom koja daje rezultate

DubrovnikPrema podacima iz publikacije Gradska slika zdravlja (Dubrovnik - zdravi grad, Dubrovnik 2006.) od 1998. godine stopa nataliteta u Gradu Dubrovniku pokazuje kontinuirani pad. Do 2004. godine Grad Dubrovnik ima negativan prirodni prirast što znači veći broj umrlih nego rođenih. U 2004. godini u Gradu Dubrovniku imamo ponovno prirodni prirast s pozitivnim predznakom, a taj se trend nastavlja do danas, što nas ohrabruje u našim nastojanjima.
Grad Dubrovnik kontinuirano provodi čitav sklop mjera i akcija usmjerenih na kvantitativno i kvalitativno poboljšanje demografskih karakteristika svog stanovništva. Opći cilj provođenja Gradske populacijske politike usmjeren je na stvaranje što boljih ekonomskih i socijalnih uvjeta (odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, zapošljavanja, stanovanja) i usklađen je sa mogućnostima društvenog razvoja lokalne zajednice.
Socijalni program Grada Dubrovnika iz 2003. godine integralni je društveni dokument i profil raspodjele raspoloživih proračunskih sredstva koji se svake godine operacionalizira i nadopunjuje novim mjerama usmjerenim na poboljšanje kvalitete društvenog života i standarda svih slojeva društva.
U Mjere socijalnog programa za 2007. godinu uvršten je čitav niz subvencija, olakšica, potpora usmjerenih poboljšanju demografske slike Grada, a područje skrbi o djeci mladima i predstavlja strategijski prioritet djelovanja.
Neke od primijenjenih mjera su: dar za novorođeno dijete, godišnja potpora za nezaposlene roditelje, poboljšanje kvalitete smještaja djece predškolske dobi i sudjelovanje u troškovima roditelja za smještaj djece, nadogradnja školskih zgrada s ciljem prelaska osnovnih škola Grada Dubrovnika na rad u jednoj smjeni i sufinanciranje produženog boravka za učenike prvog i drugog razreda, ulaganje u dječja igrališta, stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranje športskih klubova i udruga iz područja skrbi za djecu i mlade, financijska potpora programima poboljšanja kvalitete života za djecu s posebnim potrebama, sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju i radne aktivnosti, te dnevnog boravka O.Š. Marina Držića za djecu s teškoćama u razvoju, financiranje projekta «Naše lice grada», Forum mladih protiv droge, Akcije Gradovi i općine- prijatelji djece, sufinanciranje programa Obiteljskog centra, osnivanje Skloništa za žene i djecu - žrtve obiteljskog nasilja, subvencija troškova za najam stana mladim obiteljima u svrhu poboljšanja životnih uvjeta te prevladavanja socijalnih rizika i mnogi drugi.
Uz udruge s početka 90-tih, kao što su Gradska organizacija Crvenog križa, Dubrovnik zdravi grad, Društvo Naša djeca, Deša, podružnice udruženja liječnika, socijalnih radnika i psihologa, osnovano je do danas više novih udruga posvećenih kvaliteti života djece s posebnim potrebama, primjerice "Zajedno do zdravlja" za kronično bolesnu djecu, "Disleksija kao dar" za djecu s poremećajima čitanja i pisanja, "Dva skalina" za teško cerebralno oštećenu djecu. Vrlo je aktivna nova udruga "Feniks", koja se bavi sprječavanjem zanemarivanja i zlostavljanja djece, kao i udruga ''Lukjernica'' za zaštitu prava psihijatrijskih pacijenata i unapređenje duševnog zdravlja i kvalitete života. Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama ''Rina Mašera'' i dalje nastavlja svoj uspješan rad na projektima omogućavanja stjecanja osnovnih životnih vještina za mentalno retardirane osobe, dok novooformljena udruga ''Slatki život'' skrbi o djeci oboljeloj od šećerne bolesti. Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida nastavlja organizirati prijevoz i dnevni boravak za cerebralno oštećenu djecu i mlade uz radionički rad i edukaciju roditelja djece s ovom vrstom invalidnosti. Za potrebe osoba sa invaliditetom napravljen je lift na plaži (Copacabana) i bazenu u Gružu, transporter za invalide, Dom zdravlja Dubrovnik i Gimnazija Dubrovnik dobili su liftove za invalide, uvedeni su niskopodni autobusi i prilagođeni nogostupi.
Grad Dubrovnik kontinuirano surađuje sa Županijskim zavodom za javno zdravstvo i Općom bolnicom Dubrovnik. Realizirana je akcija koja teži humanizaciji bolničkog liječenja djece tipa "otvorene bolnice", uz već započeti program "Za osmijeh djeteta u bolnici". Dječji odjel Opće bolnice Dubrovnik već nosi počasni naziv ''Dječji odjel - prijatelj djece''.

Matija Čale Mratović, dr.med., koordinatorica projekta Dubrovnik zdravi grad
Mirjana Beg, Upravni odjel za kulturu i društvene djelatnosti

 

Povratak na Hrvatske prvake zdravlja