Zdravi grad Labin

Grad promicanja demokracije i odgovornog građanstva

OD IDEJE DO REALIZACIJE

labinGrad Labin u kojem živi 12.500 stanovnika dio je Istarske županije. Grad je do 90-tih godina bio jako rudarsko i industrijsko središte, a mjesto Rabac značajno turističko odredište. Nezaposlenost je bila nepoznati pojam jer je od 26.000 stanovnika Labinštine radilo njih 11.500.
Ratna zbivanja, gubitak tržišta, uglavnom neuspješne privatizacije dovode do zatvaranja najvećeg broja tvornica, kao i rudnika, a podbacuje i turizam. Posljedica je bila porast broja nezaposlenih i drastičan pad kvalitete življenja građana Labinštine. U tim teškim uvjetima pokrenut je Projekt Labin-zdravi grad kao jedna nova, otvorena mogućnost približavanja i skrbi Grada za svoje građane. U Gradu kojemu je posebna briga i skrb usmjerena prema najosjetljivijim kategorijama svojih sugrađana, lako je bilo i uvijek je, dobiti podršku i suport za aktivnosti i programe projekta.
Objeručke prihvaćen i podržan od prvih ljudi našega Grada, počevši od Marina Brkarića pa Tulia Demetlike, Brune Hrvatina i opet Tulia Demetlike, koji bez obzira na stranačku pripadnost, uvijek ponovno ističu Labin-zdravi grad kao jedan od uspješnih projekata našega Grada. A to, zahvaljujući (na samom početku) nekolicini sjajnih osoba koje su ocijenile da je vrijedno i kvalitetno dati dio sebe, svojega znanja, vještina i vremena za realizaciju ideja i projekta Labin-Zdravi grad. Krug suradnika se vrlo brzo širio. Priključivali su se novi ljudi sa svojim idejama i zamislima, a sve nas povezivao je i povezuje dobar i lijep osjećaj - raditi na dobrim projektima, nudeći kvalitetne sadržaje našoj djeci, mladima ali i njihovim roditeljima, učiteljima i našim starijim sugrađanima.
Zajedno s projektom Labin-zdravi grad rasli smo i mi, razvijajući sjajan odnos suradništva i prijateljstva. U realizaciji programa Zdravog grada umreženi smo i razvijamo zajedničke programe sa dječjim vrtićima, dvjema osnovnim školama, srednjom školom odnosno svim ustanovama koje brinu o djeci i mladima, ali i sa ustanovama zdravstvene i socijalne skrbi. Svjesni smo da smo povezani zajedničkim interesima - brigom o poboljšanju kvalitete življenja naših sugrađana - a njihovih korisnika.
Četrdesetak voditelja realizira više od 30 samostalnih programa, značajan broj i u suradnji sa drugim udrugama. Uspješnu realizaciju pojedinih programa osigurava i izuzetno dobra međusektorska suradnja s upravnim odjelima Grada, jer je projekt organizacijski ugrađen u sustav Gradske uprave. Pokrenuti programi traju i danas, a taj kontinuitet govori o njegovoj prihvaćenosti i kvaliteti.
Odnose suradnje projekt Labin-zdravi grad razvija i na međunarodnom planu: postoje Sporazumi o suradnji sa Sandnesom -Zdravim gradom iz Norveške i Gradom Baja iz Mađarske.
Projekt Labin-zdravi grad stvorio je u Gradu klimu koja podržava promjene i traganje za novim idejama i inovativnim metodama i uvažavanja onih koji uvode nove pristupe i programe.
Naš je to put i doprinos razvitku Grada Labina. Ugodan za življenje i boravak u kojem je zdravlje vitalan element. Za Grad koji unapređuje svoju okolinu i razvija svoje resurse - za Grad po mjeri čovjeka.

Eni Modrušan, dipl.iur., koordinatorica projekta Labin zdravi grad

 

Povratak na Hrvatske prvake zdravlja