Zdravi grad Opatija

Odgovorna uprava tajna je vječne mladosti "stare dame"

OpatijaIako smo svoje programske aktivnosti započeli 1999.godine, službeni član Hrvatske mreže zdravih gradova postali smo 2000.godine. Proveli smo brzu procjenu potreba u zajednici, izradili Zdravstveni profil Grada Opatije, prepoznali smo nove projekte i programe, osigurali potrebna sredstva za realizaciju, uključili u programe građane, udruge, vrtiće, škole, ustanove, privredne subjekte, turističku zajednicu... pa s pravom možemo reći da je Opatija zdravi grad naš zajednički projekt. Primarno smo rješavali potrebe građana, prihvaćali smo projekte i programe koji Opatiju pretvaraju u poželjnu turističku destinaciju i stvarali potrebne preduvjete kako bi život u Opatiji bio još bolji, pridržavajući se najvažnijih načela zdravih gradova: multisektorskog pristupa, aktivne participacije građana i brige za okolinsko zdravlje.

Što mislimo, zašto je upravo naš Grad postigao ovaj sjajan rezultat, što je glavno obilježje projekta?

Zlata Torbarina, prof., Voditeljica projekta Opatija-zdravi grad

 

Povratak na Hrvatske prvake zdravlja