Zdrava županija Primorsko-goranska

Iz zelenog u plavo može stvoriti svijet u kojem se živi zdravo

primorska-logoPrimorsko-goranska županija se uključila u projekt "Zdravih županija" 2003. godine. Osnovala je tim kojeg čine predstavnici politike, uprave, struke, nevladinih organizacija, jedinica lokalne samouprave i medija koji je educiran (u I. fazi programa) kroz četiri edukacijska modula. U prvom modulu stekli su znanja o utvrđivanju zdravstvenih potreba pučanstva, razvijanju mreže te načinima aktivnog uključivanja građana u programe.
Drugi modul je bio posvećen odabiranju prioriteta između postojećih potreba, analizi problema i metodologiji rješavanja problematike unutar kompleksnog multiorganizacijskog sustava. U trećem modulu naučeno je već sumirano, prioriteti su pažljivo odabrani. Međutim, još dragocjenija su bila usvojena iskustva timskog rada na multidisciplinarnom projektu, suradnja s medijima u promociji projekta i njegovo približavanje javnosti. Socijalni marketing kao novina, neprofitna, ali kreativna akcija s radošću je usvojena kao novo znanje. Iskustvo promjene, sposobnost i upravljanje promjenama, prepoznavanje konflikta i njegovo rješavanje tematski su obrađeni u četvrtom modulu. Osijek, Jastrebarsko, Punat, Topusko mjesta su gdje smo stjecali znanja i pripremali se za naš san: zdrava i sretna županija. Temeljem znanja dobivenog kroz edukaciju i propitivanjem građana, tim je sačinio dokumente "Sliku zdravlja" i "Strateški okvir Plana za zdravlje" koji su usvojeni na Županijskom poglavarstvu te je na osnovu ovih dokumenata Županijska skupština usvojila Plan za zdravlje u pet izabranih prioriteta (prevencija kardiovaskularnih bolesti, prevencija raka vrata maternice, plan praćenja i sprečavanja ozljeđivanja, prevencija psihičkih oboljenja kod starijih osoba i zbrinjavanje psihički oboljelih starijih osoba, prevencija korištenja alkohola kod srednjoškolske mladeži).

Tim za implementaciju Plana za zdravlje imenovan je 31.svibnja 2007.g., a Plan za zdravlje je prihvaćen 14. lipnja 2007.g. na Županijskoj skupštini. Realizirali smo sve zadatke iz prve faze programa te ušli u drugi edukacijski ciklus u sklopu prve kohorte županija. U ovoj drugoj fazi programa Primorsko-goranska županija je sa Istarskom i Međimurskom županijom ušla u program edukacije za implementaciju Plana za zdravlje kojom se stiče znanje i usvajaju metode za operacionalizaciju Plana, širenje mreže stručnjaka i stvaranje preduvjeta za pružanje usluga predviđenih programom.
Tim za provođenje Plana za zdravlje projekta "Zdrava županija" ima svoju viziju i misiju kao i razradu strateških ciljeva, što obećava da će se zacrtano provesti u zadanom roku. Danas je broj onih koji su se uključili u naš program sve veći. Naš pogled u budućnost počiva na želji da naši građani žive u zdravoj i sretnoj županiji.
Razumijemo da naš projekt trebamo razvijati dalje, trebamo učiti jedni od drugih, od naših učitelja i drugih stručnjaka. Snagu vidimo u stručnosti, timskom radu, razvijanju senzibiliteta za potrebe stanovnika, povjerenju, iskrenosti i dobrim namjerama na korist svima. Rabac, Lošinj, Martin na Muri, mjesta su naših novih susreta. Naučeno već primjenjujemo.
Razgovaramo prijateljski, konstruktivno, kritički. Radujemo se novim spoznajama, veseli nas zajedništvo ujedinjeno u našoj ideji i viziji.
Znanjem za unapređenje zdravlja naši ekspertni timovi podižu razinu svijesti pojedinaca u preuzimanju odgovornosti za vlastito zdravlje i kvalitetu života svoje okoline i bližnjih. Naša snaga počiva na načelu uzajamnosti. Naš je krajnji cilj ujednačiti nivo i kvalitetu te dostupnost usluga na području Županije, stvoriti mrežu za zdravlje, ojačati međusobno povjerenje te stvoriti partnerski odnos sa stanovnicima naše županije.

Iva Josipović, Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb

Povratak na Hrvatske prvake zdravlja