Zdravi grad Poreč - pobjednik Lige zdravih gradova

Nataša Basanić Čuš, koordinatorica projekta Poreč - zdravi grad

porec-logoGrad sinergije i zdravlja koji pokazuje kako mobilizirati intelektualni potencijal grada za dobrobit zajednice

 

 

 

KAKO SMO KRENULI U PROJEKT ZDRAVI GRAD...?

Sve je krenulo kasnih 80-tih godina kada je dr. Nino Basanić, kasnije prvi koordinator projekta Zdravi grad Poreč, u naš grad prenio planetarnu ideju zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije pretočenu u projekt Zdravi grad, a definiranu krilaticama "misli globalno, djeluj lokalno" i "zdravlje za sve za 21. stoljeće".

Gotovo 10-tak godina kasnije, u prvoj pisanoj ediciji projekta Zdravi grad Poreč, tada već koordinator projekta, dr. Nino Basanić je slijedećom misli izrazio mogućnosti i širinu djelovanja za zdravlje u okviru projekta Zdravi grad u budućnosti Grada Poreča:

«…Plovidba na bespuću neizvjesnosti i obećavajućih mogućnosti mogla je početi. Ona traje i obećava. Gradskoj vladi je dana Noina barka zdravlja za XXI. stoljeće. Što će u nju ukrcati u Scilama i Haribdama koje mora proći do kraja drugog tisućljeća ostaje da se vidi».
Dr. Nino Basanić
(Zdravi grad-Città sana, Poreč, 1997.)

 

RAZVOJNI PUT PROJEKTA ZDRAVI GRAD POREČ

Razvojni put projekta Zdravi grad Poreč zasigurno zaslužuje pažnju jer predstavlja jedinstven, vrlo specifičan primjer lokalne organizacije ovog svjetskog projekta na razini Nacionalne mreže Zdravih gradova.
Projekt Zdravi grad Poreč djeluje u Poreču od 1993. godine i od tada predstavlja osnovu za inovativno djelovanje u promicanju zdravlja u zajednici. Prilikom iniciranja projekta Zdravi grad Poreč gradska vlast se opredijelila za osnivanje gradske institucije Fond Zdravi grad Poreč koja će poticati razvoj ovog svjetskog projekta za naš grad.
Ključni ljudi porečkog projekta uložili su godine rada na utvrđivanje generalnih pravaca djelovanja za zdravlje temeljem potreba građana te na njihovo oblikovanje u strateške dokumente za zdravlje kao odraz upravljanja za zdravlje u zajednici!
Tako, Zdravi grad Poreč kontinuirano ispitujući potrebe svojih građana, inicira i realizira programe za unaprjeđenje psiho-socijalne komponente zdravlja i podizanje kvalitete života obitelji u zajednici. Pri tom Grad Poreč u najvećoj mjeri osigurava vlastite resurse (prostor, stručne kadrove, opremu, financijska sredstva).

KAKO SMO USPJELI?

Želja grupe od 15-tak porečkih profesionalaca (liječnika, psihologa, socijalnih radnika, pedagoga…) da u okviru vlastitih znanja pronađu put za veću kvalitetu života u svom gradu te da ostvaruju pozitivne promjene za grad bila je najvažnija spona za dopiranje do građana Grada Poreča.
Kroz godine aktivnog djelovanja stručnjaci Poreča stekli su povjerenje gradskih vlasti neprestano dokazujući da se radi o projektu koji je vjerojatno najviše od svih gradskih projekata u službi svih skupina građana Grada Poreča te koji istinski fokusira ljude i njihove potrebe (djecu i mlade, roditelje i druge odrasle, starije, zdrave i bolesne, čitave obitelji…). Uspjeh projekta Zdravi grad Poreč, kao šampiona Lige hrvatskih zdravih gradova, utoliko je veći što se radi o realizaciji projekta zdravi grad u malom gradu. Mali grad kao što je Poreč, osim nekih komparativnih prednosti ima i niz otežavajućih okolnosti u odnosu na velike zdrave gradove. Osnovna mu je prednost što ljudi osjećaju snažnu pripadnost ovom gradu, ostvaruju veću povezanost i vole svoj grad! S druge strane, grad kao što je Poreč ima ukupno manji broj profesionalaca svih profila koji su mogli prepoznati i doprinijeti razvoju projekta zdravi grad, Poreč nije sveučilišni centar koji bi mogao u projekt aktivno uključiti volontere raznih društvenih smjerova (medicine, psihologije, socijalnog rada…), u Poreču djeluje manji broj udruga, društva i NGO-a koji realiziraju programe za zdravlje, najzad Poreč je izložen brojnim pozitivnim ali i negativnim europskim trendovima zbog svog geografskog položaja (blizine Europe), kao snažno turističko središte u kojemu se intenzivno ljeti miješa stanovništvo, zbog dominantno zapadnjačkog, stresnog način života, neujednačenosti radnih i životnih ritmova porečkih obitelji zimi i ljeti, snažnim migracijama stanovništva… Utoliko je Zdravi grad Poreč na putu razvoja vlastitog projekta bio kreativniji i posebniji. Zahvaljujući stručnjacima koji su u njega vjerovali, ostvarivali stalni kontakt s građanima te osluškujući ih predlagali prioritetne aktivnosti za grad, Zdravi grad Poreč je razvio autorske programe za unapređenje zdravlja kojih je danas barem desetak. Njima se ostvaruje djelovanje za zdravlje u zajednici upravo u područjima koja ne zahvaćaju postojeće institucije društva.

Ti su programi:
1. Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obiteljj,
2. Mladi volonteri Zdravog grada - vršnjak pomagač,
3. Ginekološko savjetovalište za mlade,
4. Priprema trudnica i budućih tata za porod,
5. Grupa podrške za osobe s invaliditetom,
6. Biti roditelj,
7. Antistres program,
8. Hospicij - kućna skrb,
9. Terapijska zajednica za prihvat, praćenje, liječenje i rehabilitaciju ovisnika o alkoholu,
10. Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti,
11. Preventivni program Povjerenstva "Zajedno protiv ovisnosti"
12. Ekološko zdravstveni program "Ambrozija opasnost iz prirode".

ISHODI...
Pokretanjem projekta Zdravi grad Poreč stvorene su pretpostavke za sustavno ulaganje u zdravlje građana naše zajednice kao osnovnu pokretačku snagu gospodarskog razvoja Poreča.
Otvorena je i mogućnost da grad živi sa svojim građanima, kontinuirano ispituje njihove potrebe, formulira jasne prioritete djelovanja za zdravlje te stvara okruženje u kojem se unapređuje zdravlje i socijalna sigurnost građana uopće.
Osmišljen je autorski program za edukaciju mladih volontera u zajednici koji postaju aktivni sudionici u društvenom životu grada te nosioci brojnih socijalnih i preventivnih akcija u Poreču.
Zahvaljujući projektu Zdravi grad, Poreč je postao socijalno osjetljivija zajednica koja fokusira svoje građane kao osnovni resurs u zajednici.

Povratak na Hrvatske prvake zdravlja