Hrvatska mreža zdravih gradova

logo

Hrvatska mreža zdravih gradova je udruga hrvatskih gradova i županija okupljenih oko ideje promicanja zdravlja. Mrežu čine gradovi/županije koji su na svojim gradskim/županijskim Vijećima/Skupštinama donijeli odluku o pokretanju projekta "Zdravi grad/Zdrava županija" i odluku o pristupanju Hrvatskoj mreži zdravih gradova. Prema Statutu Mreže prihvaćenom 2015. godine, Skupštinu čine svi članovi Mreže, dok izvršne poslove između dva zasjedanja Skupštine obavlja Predsjedništvo Mreže.

Iako je hrvatska nacionalna mreža registrirana kao nevladina udruga 1992. godine, ideja zdravih gradova postoji u Hrvatskoj od 1987. godine. 1988. godina i Zagrebačka konferencija Zdravih gradova navode se kao nulta točka ili početak projekta Zdravi grad Ureda za Europu Svjetske zdravstvene organizacije. Hrvatska mreža zdravih gradova jedna je od najstarijih europskih nacionalnih mreža Zdravih gradova i među prvim registriranim nevladinim udrugama u Republici Hrvatskoj.

Funkcija Mreže je okupljanje gradova i županija i njihovo povezivanje u Mrežu radi bolje međusobne suradnje, lakše razmjene iskustava, spoznaja, ideja i aktivnosti te međusobne podrške i praktične pomoći. Redovite godišnje aktivnosti Mreže (travanj - Sajam zdravlja, lipanj/srpanj - Motovunska ljetna škola, listopad - Poslovni sastanak mreže) okupljaju i povezuju članove, olakšavaju razmjenu iskustava, unaprjeđuju međusobnu suradnju te omogućavaju pružanje (i dobivanje) praktične pomoći i podrške. Kroz Mrežu je hrvatskim gradovima i županijama članovima Mreže omogućena suradnja i povezivanje s drugim projektnim gradovima u Europi, drugim nacionalnim mrežama (NETWORK - Europska mreža nacionalnih mreža zdravih gradova) i Europskim uredom Svjetske zdravstvene organizacije. Gradovi i županije mogu se interesno okupljati oko pojedinih tema koje prepoznaju kao značajne u svojoj sredini te svoja iskustva razmjenjivati nacionalno i međunarodno (Multy-City Action Groups).

Status članova Mreže imaju slijedeći gradovi i županije: Biograd na Moru, Čazma, Dubrovnik, Gospić, Karlovac, Koprivnica, Labin, Metković, Opatija, Osijek, Poreč, Pula, Rab, Rijeka, Slatina, Split, Varaždin, Vinkovci, Zabok, Zadar, Zagreb, Istarska županija, Krapinsko-zagorska županija, Primorsko-goranska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Varaždinska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Zagrebačka županija, Osječko-baranjska županija, Sisačko-moslavačka županija, Međimurska županija, Zadarska županija, Požeško-slavonska, Karlovačka županija i Koprivničko-križevačka županija.

Suportivni centar HMZG je savjetodavno i koordinativno tijelo koje pomaže pri organizaciji i provođenju djelatnosti članova Udruge. Suportivni centar djeluje pri Školi narodnog zdravlja "Andrija Štampar" Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Njegova je zadaća: međusobno povezivanje i koordinacija djelatnosti članova Udruge te širenje projekta u Republici Hrvatskoj; zagovaranje i zastupanje interesa članova Udruge prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, ostalim nacionalnim mrežama i projektnim gradovima, referalnim Ministarstvima, institucijama i predstavnicima nevladinog sektora na nacionalnoj i međunarodnoj razini; pružanje stručne pomoći u pokretanju i izradi projekta "Zdravi grad" na lokalnoj i "Zdrava županija" na  regionalnoj razini te vođenju i evaluaciji projekta; prikupljanje stručnih informacija i formiranje baze podataka potrebnih za rad i njihova distribucija članovima te pružanje ostalih oblika stručne, znanstvene, administrativne i tehničke pomoći članovima Udruge (informiranje javnosti, organizacija radnih sastanaka, tematskih i edukacijskih skupova, publiciranje).

Tijekom dvadeset  pet godina postojanja projekta "Zdravi grad" u Hrvatskoj poticali smo gradove da organiziraju lokalne projekte maksimalno poštujući specifičnost svoje sredine, njene probleme i potencijale. Rješavajući prioritetne probleme grada, noseći se sa nizom izazova bremenitog okruženja projektni su timovi prikupili ogromno praktično iskustvo djelovanja na promicanju zdravlja svojih sugrađana. Postojeća iskustva uspješno provedenih intervencija prikazali smo uz članove mreže koji su ih razvili, ali i tematski razvrstali i publicirali u tiskanom obliku kroz naš časopis Epoha zdravlja i elektronskom obliku kao područja ekspertize HMZG.