Hrvatska mreža zdravih gradova

Uvodni tekstovi i prezentacije

Suportivni centar HMZG i gosti

Cjelovita skrb (mp4), S. Predavec

S. Predavec, Ministarstvo zdravstva 2021.

Cjelovita skrb (mp4), M. Pletikosa

M. Pletikosa, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike 2021.

Važnost integriranog pristupa u radu lokalnih službi (mp4)

N. Žganec, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studij za socijalni rad 2021.

Modeli integracije pružatelja usluga u zajednici (mp4)

A. Opačić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studij za socijalni rad 2021.

Skrb 24-7-365 (mp4)

A. Džakula, ŠNZ „A. Štampar“, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2021.

Integracijski procesi u palijativnoj skrbi, (mp4)

D. Vočanec, ŠNZ „A. Štampar“, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2021.

Integracija socijalnih usluga

N. Marković, Pragma, Zagreb 2021.