Hrvatska mreža zdravih gradova

Uvodni tekstovi i prezentacije

Rani razvoj djeteta i socijalna pedijatrija

prof.dr.sc. A. Mujkić, ŠNZ „A. Štampar“, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2016.

Uspostavljanje modela rane intervencije kod djece s neurorizikom i razvojnim odstupanjima

prof.dr.sc. D. Blaži, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagreb 2017.

Vodič za praćenje razvoja djeteta (GMCD)

prof.dr.sc. V. Mejaški i prof.dr.sc. A. Mujkić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2017.

Unapređenje zdravstvene skrbi za oboljele od poslijeporodne depresije i članove njihove obitelji

dr.sc. E. Radonić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2013.