Hrvatska mreža zdravih gradova

Unapređenje kvalitete života starijih

(slobodno vrijeme, tjelesna aktivnost, digitalna pismenost)