Hrvatska mreža zdravih gradova

Jedinstven prostor kojeg zajednice održivo koriste

(pristupačnost, mobilnost, transport i tjelesna aktivnost, zelene površine, urbana obnova, kulturno nasljeđe), Suportivni centar HMZG i gosti

Ravnomjerni regionalni razvoj i teritorijalna kohezija RH (mp4)

S. Arneri, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU 2021.

Ravnomjerni regionalni razvoj

S. Arneri, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU 2021.

Strategija prostornog razvoja RH (mp4)

V. Marohnić-Kuzmanović, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zavod za prostorni razvoj 2021.

Univerzalni dizajn urbanog prostora – uvod (mp4)

prof.dr.sc. Lj. Miščević, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2021.

Univerzalni dizajn urbanog prostora (mp4)

prof.dr.sc. Lj. Miščević, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2021.

Osobe s invaliditetom i ravnopravni život u zajednici (mp4)

D. Jurišić, Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom 2021.

Urbani dizajn za zdravlje (mp4)

J. Večerina, Sindikat biciklista 2021.

Vizije gradova i prostora – povijesno nasljeđe (mp4)

D. Trupković, Ministarstvo kulture i medija 2021.

Participacija građana u procesu urbane regeneracije - sociološka perspektiva

prof.dr.sc. A. Mišetić, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2021.

Digitalna Hrvatska, Zajednički informacijski sustav, eDozvola i „ePIC – Electronic Public Identifikation Croatia“ (mp4)

G.Špehar Hafizović, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine RH 2023.

Zdravo urbano planiranje

djeca Vinkovci 2008.

Zagreb Smart City Hub (mp4)

S.Malnar Neralić, Zagreb Smart City 2022.

Korakom do zdravlja

Krapinsko-zagorska županija 2008.

Poučna staza Kozjača

Karlovac 2005.

Foginovo kupalište

Karlovac 2018.

Suzbijanje ambrozije

Osijek 2015.

Bike to World Cleanup Day (mp4)

A.Sitar, Varaždin 2022.