Hrvatska mreža zdravih gradova

Županije

 

ISTARSKA ŽUPANIJA

Sonja Grozić-Živolić, pomoćnica pročelnice

Upravni odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

Istarska županija

Splitska 14

52 100 Pula

Tel: 052 352 156

E-mail: sonja.grozic-zivolic@istra-istria.hr

http://zdrava-sana.istra-istria.hr/

 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Damir Dekanić, dipl.ing., župan

Vukovarsko-srijemska županija

Županijska 9

32 000 Vukovar

Tel: 032 354 201

E-mail: damir.dekanic@vusz.hr

https://www.vusz.hr/

https://www.facebook.com/vukovar.srijem.county/

 

BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

Marija Jungić, zamjenica župana

Služba ureda župana

Bjelovarsko-bilogorska županija

Dr.A.Starčevića 8

43 000 Bjelovar

Tel: 043 221 901

marija.jungic@bbz.hr

https://bbz.hr/

 

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPNIJA

Martina Gregurović Šanjug, dipl.soc.radnik, koordinatorica, pročelnica

Martina Šarić, koordinatorica, viša stručna suradnica za zdravstvo i stambeno zbrinjavanje

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

Krapinsko-zagorska županija

Magistratska 1

49 000 Krapina

Tel: 049 329 171; 049 329 077

E-mail: martina.gregurovic@kzz.hr; martina.saric@kzz.hr

https://www.kzz.hr/

 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Ervin Kolarec, bacc. ing.admin.chris., zamjenik župana

Ul. grada Vukovara 72/V

10 000 Zagreb

Tel: 01 6009 403

ekolarec@zagrebacka-zupanija.hr

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/

 

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA

Mr.sc. Iva Josipović, dipl.soc.rad., koordinator projekta

Mreža zdravih gradova u Primorsko-goranskoj županiji

Primorsko-goranska županija

Adamićeva 10

51 000 Rijeka

iva.josipovi@gmail.com

https://www.pgz.hr/

 

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Marija Valešić, mag.iur., viši stručni suradnik za zdravstvo i projekte, koordinatorica

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

Sisačko-moslavačka županija

Rimska 28

44 000  Sisak

Tel: 044 550 146

marija.valesic@smz-hr

https://www.smz.hr/

 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Dr.sc. Sonja Tošić Grlač, pročelnica

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Međimurska županija

Ruđera Boškovića 2

40 000 Čakovec

Tel: 040 374 256

sonja.tosic@medjimurska-zupanija.hr

https://www.facebook.com/mzupanija?fref=ts&rf=110833725606342

 

ZADARSKA ŽUPANIJA

Dr.sc. Franka Krajnovićprof., zamjenica pročelnika

Upravni odjel za zdravstvo

Zadarska županija

B.Petranovića 8

23 000  Zadar

Tel: 023 350 419

franka.krajnovic@zadarska-zupanija.hr

https://www.zadarska-zupanija.hr/

 

POŽEŠKO – SLAVONSKA  ŽUPANIJA

Danijela Starčević, univ.spec.iur., voditeljica Odsjeka

Odsjek za zdravstvo i socijalnu skrb

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

Požeško-slavonska županija

Županijska 7

34 000 Požega

Tel: 034 290 208

danijela.starcevic@pszupanija.hr

https://www.pszupanija.hr/