Hrvatska mreža zdravih gradova

Misija i kako je mislimo ostvariti

Hrvatska mreža zdravih gradova (HMZG) je mreža gradova i županija koji su se opredijelili za unaprjeđenje i očuvanje zdravlja stanovnika Republike Hrvatske. HMZG je članica Mreže nacionalnih mreža zdravih gradova Europe (NETWORK), Svjetske zdravstvene organizacije, Ureda za Europu.

Misija je Hrvatske mreže zdravih gradova da unapređujući kapacitet planiranja i upravljanja resursima za zdravlje na lokalnoj razini stanovnicima naših gradova i županija omogući bolju kvalitetu okoliša, zdraviji način života te pristup uslugama primjeren njihovim potrebama.

Naš identitet: Ono što HMZG čini jedinstvenom je pristup zdravlju u zajednici i planiranju za zdravlje koji ide od samih građana i lokalnih zajednica prema nacionalnoj razini. HMZG zagovara pravo na različitost lokalnih zajednica - u prepoznatim potrebama i raspoloživim resursima, uvažava lokalne specifičnosti u procesu planiranja za zdravlje te smatra da nema univerzalnih (za sve jednakih) rješenja. HMZG prepoznaje potrebe svojih članica za: umrežavanjem, unaprjeđenjem javnozdravstvenih i upravljačkih kompetencija, razmjenom informacija i modela dobre prakse te unaprjeđenjem zakonske regulative.

Vrijednosti HMZG su: kreativnost, međusobni poticaj i podrška za razvoj članica, socijalna odgovornost, dosljednost u provođenju javnozdravstvene politike uz uvažavanje lokalnih i regionalnih specifičnosti zajednica, prepoznavanje potreba građana te ustrajnost u zagovaranju ideje zdravlja.

Cilj je HMZG da podupire gradske i županijske uprave u ostvarivanju preduvjeta za zdravlje svojih stanovnika. U ostvarivanju cilja podižemo kompetencije članica i uvodimo novu kvalitetu u lokalno planiranje i upravljanje za zdravlje.

Suportivni centar Mreže koji djeluje pri Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar" Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stručno i akademski podupire članove Mreže u ostvarivanju tog cilja.

U slijedećih četiri godine namjeravamo djelovanje Mreže dići na višu razinu izvrsnosti:

 • uvođenjem postulata akademskog javnog zdravstva u praksu lokalnog upravljanja za zdravlje - uvođenje na dokazima temeljenog odlučivanja u odabir, planiranje i evaluaciju intervencija ciljanih na unaprjeđenje zdravlja i kvalitete života u zajednici;
 • razvojem novih tehnologija rada i okupljanja kojima će se unaprijediti učinkovitost organizacije i funkcioniranja Mreže te zadovoljiti potrebe članova za umrežavanjem, razmjenom informacija i modela dobre prakse te unaprjeđenjem javnozdravstvenih i upravljačkih kompetencija;
 • snažnim projektnim umrežavanjem nacionalno i međunarodno, koristeći visoki stručni ugled Mreže, osigurati financijsku stabilnost Mreže i njezinih aktivnosti;
 • zajednički odabirom i koordiniranim provođenjem dokazano učinkovitih intervencija unaprjeđivati zdravlje i kvalitetu života stanovnika svih naših zajednica.

Kroz dva prioritetna pravca djelovanja:

a) Osnažiti javnozdravstveni i upravljački kapacitet članova - gradova i županija (podrška razvoju kompetencija, izjednačavanje kompetencija, jasno definirani edukacijski paketi, definirana područja suradnje):

 • provođenje zajedničkih istraživanja i akcijskih projekata;
 • zajednički odabir i provođenje dokazano učinkovitih intervencija kojima se unaprjeđuje zdravlje i kvaliteta života u zajednici;
 • informiranje i senzibiliziranje donositelja političkih odluka, djelatnika upravnih odjela i građana vezano uz mogućnosti primjene postojećeg javnozdravstvenog znanja te ukazivanje na moguće posljedice njegovog nekorištenja;
 • razvoj novih tehnologija rada i okupljanja (online radionice razmjene iskustva, javne stručne rasprave, online registar tematski razvrstanih implementiranih programa, međunarodni partnerski projekti, multi-agencijski tečajevi i drugo);
 • razvoj tehnologije mentorskog rada, odnosno partnerske suradnje među gradovima i županijama s različitom razinom postignuća u programu.

b) Unaprijediti učinkovitost organizacije i funkcioniranja Mreže:

 • promjene u organizaciji i funkcioniranju Predsjedništva u smislu podjele izvršne odgovornosti (decentralizacija poslova);
 • definiranje pozicije članova Mreže – njihovih potreba, ali i odgovornosti i dužnosti, razvoj dvosmjerne komunikacije (obaveza izvještavanja Suportivnog centra o aktivnostima);
 • širenje platforme za razmjenu informacija i modela dobre prakse (tematski sastanci, edukacijske radionice i posjeti, tematski brojevi Epohe zdravlja, širenje web platforme i drugo);
 • razvoj funkcionalne veze sa nacionalnim partnerima i djelovanje na unaprjeđenje zakonske regulative
 • ostvarivanje financijske stabilnosti Mreže.