Hrvatska mreža zdravih gradova

Uvodni tekstovi i prezentacije, Suportivni centar HMZG i gosti

Beskućništvo u Hrvatskoj (mp4)

O.Družić Ljubotina, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada 2022.

I ja sam čovjek (mp4)

V.Bastianić, Udruga Institut, Istarska županija 2022.

Stambeno zbrinjavanje osoba u beskućništvu

I.Sokolov, J.Milin Herceg, Pula 2023.

Centar za beskućnike Prinos (mp4)

V.Vincetić, Crveni križ Međimurske županije, 2022.

Primjeri dobre prakse u pružanju socijalnih usluga (mp4)

J.Banić, D.Banić, udruga Milosrđe, Centar za beskućnike Karlovac 2022.