Hrvatska mreža zdravih gradova

Djeca i mladi

Suportivni centar HMZG i gosti

Uvodni tekstovi i prezentacije

Izazovi unapređenja zdravlja djece i mladih u doba Covid-19 pandemije (duševno zdravlje)

mp4, doc.dr.sc. V. Musil, ŠNZ „A. Štampar“, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2021.

Izazovi unapređenja zdravlja djece i mladih u doba Covid-19 pandemije (debljina i tjelesna aktivnost)

mp4, doc.dr.sc. M. Majer, ŠNZ „A. Štampar“, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2021.

Slobodno vrijeme djece i mladih i drugi preventivni programi